EN / Sawaman Gallery Room 38 (JPN) / 6 may – 28 may

Samuel Andersson / Marble (1 april – 23 april)

Verkligheten Littfest Weekend

Kanslibyrån presenterar: Nya och gamla aktioner ur Aktionsarkivet ( 22 jan -13 feb )

Magdalena Dziurlikowska / Man och barn (27nov – 19dec)

Linnéa Sjöberg & Chris Magnusson (23 okt – 14 nov)