Kanslibyrån presenterar: Nya och gamla aktioner ur Aktionsarkivet ( 22 jan -13 feb )

Magdalena Dziurlikowska / Man och barn (27nov – 19dec)

Linnéa Sjöberg & Chris Magnusson (23 okt – 14 nov)

Nils Agdler & Timo Menke /// Andrografi – Om män och maskuliniteter /// 18 september – 11 oktober

Magdalena Nordin – Politik och aktivism

BODY AND BORDERS #2 Heart of a Dog 20 mars – 12 april