Vilda Kvist: Ni lär mig att bli fri – 2016-11-25 – 2016-12-17

– Konstnärsssamtal med Vilda Kvist hålls öppningsdagen 25 nov, website 20.00
– An artist talk with Vilda Kvist is held Nov 25, treatment at 8.00pm
(More Information in English is found below the Swedish text)

——— Svenska ———

Ni lär mig att bli fri         
(Döda) Lesbiska Poeters Sällskap

(Döda) Lesbiska poeters sällskap är ett skämt, haha. Konstnären skojar om vem som citeras. Det är en bitterljuv klackspark till hur lesbiska porträtteras. Ensamma, sorgsna, de dör eller blir hetero i slutet på filmen. Lesbiskhet och storslagna kvinnor faller lätt i glömska. Men ack nej, inte längre! Ty denna glömska är blott avundsjuka kring de fantastiska äventyr kvinns erbjuder varandra! DLPS är en rörelse, ett ”state of mind”.  I utställningen adresseras hur kulturarv konstrueras och återskapas. Med lekfullt allvar undersöker konstnären idén om kulturarv som en kollektiv konstant pågående process fylld av möjligheter. Där tysta röster hörs, möts och jublar. Utställningen är en inbjudan att drömma och vistas i rum där Vilda Kvist förlitar sig på form och bild som lika tillförlitliga representationer av människor, händelser och känslor som ordet självt.
Döda Lesbiska Poeters Sällskap utbröt efter en gräslig guidad visning av Selma Lagerlöfs hem Mårbacka. Författaren utmålades som trist, ensam och med ett knapert socialt liv. Besöket på Mårbacka gjordes sommaren 2013 under en residensperiod i Värmland. Upplevelsen blev upprinnelsen till en serie arbeten.

 

Vilda Kvist
Galleri Verkligheten visar under november-december en omfattande utställning med konstnären Vilda Kvist. Kvists konstnärskap är mångfacetterat och omfattar olika medier som iscensättningar, performance, skulptur, kollektiva körverk, video och installationer. Många av hennes arbeten befinner sig i ett emotionellt landskap där estetik och populär kultur används för att krusa begrepp som fakta och historieskrivning.  
 Vilda Kvist har tidigare visat och framfört sina verk på bland annat Reykjavik Art Museum, The Living Art Museum (Reykjavik), Värmlands Museum (Karlstad), Nau Gallery (Stockholm), Fylkingen (Stockholm) och Gallery Kalnas (Vilnius).

För mer info, se:
———————-
http://www.vildakvist.com

Foto: Sara Lindquist

——— English ———

You teach me how to become free 
(Dead) Lesbian Poets Society

(Dead) Lesbian Poets Society is a joke, haha. The artist is joking about who is getting quoted.  It is a bittersweet wink upon lesbians are portrayed. Lonely, sad, they die or becomes straight in the end of the movie. Lesbianism and grand women easily fall into oblivion. But ay, not anymore! For this forgetfulness is merely a sign of envy of the great adventures women are offering eachother! DLPS is a movement, a state of mind. The exhibition addresses how cultural heritage is constructed and reproduced. With serious playfulness the artist is investigating the idea of cultural heritage as a collective ongoing act. Filled with possibilities. Where silent voices are heard, met and rejoice. The exhibition is an invitation to dream and be in the space where Vilda Kvist trusts form and images as reliable versions of representations of people, situations and emotions as word itself.
(Dead) Lesbian Poets Society out broke after a  dreadful guided tour  of the author and Nobel prize winner  Selma Lagerlöf’s mansion Mårbacka. The author was presented as lonely, boring and with a pinched social life. The mansion visit took place the summer of 2013 during an artist residency period in Värmland. The experience became the cradle for a series of works.

 

Vilda Kvist
Galleri Verkligheten exhibits  You teach me how to become free, a  comprehensive show with Vilda Kvist. Her work is multifaceted and involves different medias as performance sculpture, settings, video and installations. Her art is located in an emotional landscape where aesthetics and pop culture are used to crinkle concepts as facts and history.
Vilda Kvist has previously shown and performed her work at Rekjavik Art Museum, The Living Art Museum (Reykjavik), Värmlands Museum (Karlstad), Nau Gallery (Stockholm),  Fylkingen (Stockholm) and Gallery Kalnas (Vilnius).

More info:
————
http://www.vildakvist.com

Photo: Sara Lindquist

Comments are closed.