Stina Pettersson: Mitt i en mening – 2017-02-24 – 2017-03-18

( Information in English is found below the Swedish text )

——— Svenska ———

Mitt i en mening

24 februari – 18 mars
Vernissage 24 februari 19.00 – 22.00
Performance med efterföljande samtal 20.00 (var i god tid, den börjar punktligt 20.00)
Övriga dagar, tis-lör 12-16.

Under namnet Mitt i en mening visar Stina Pettersson enskilda verk gjorda under åren 2008 till 2015 i form av installationer, texthäften, affischer och performance.
I samtliga verk har hon använt text som material, och låtit texten bygga verken. Tidigare arbetade hon med skulptur och video, och i hennes textarbeten kan man se spåren av ett fortsatt arbete med rumslighet och rörelse. Hon återkommer ofta till upprepningar, för att hitta en form och skapa en rytm. Hon intresserar sig för det som finns i marginalen mellan olika delar, platser eller tillstånd. Det som finns i brytpunkten där något övergår till något annat.

I Mitt i en mening visar hon bland flera, verket Tappad platsRuderatmarkens funna flora (2015). Verket är en klassisk flora-plansch med växter plockade från en så kallad ruderatmark i en stad. Ruderatmark eller på engelska Wasteland eller Sloap (Space left over in planning) är en plats i en stad där människor har vistats, men som inte fyller någon specifik funktion. Då marken har bearbetats är det en väldigt gynnsam plats för vissa växter, de som vi ofta benämner som ogräs. Där kan också uppstå en speciell fauna, och blir ibland också ett utrymme för människor att kunna utöva aktiviteter som det inte finns någon annan plats för i samhället. Planschen belyser vad vi ser som värdefullt och vem som definierar vad som är värdefullt, och om hur vi alla behöver en plats, och ett sammanhang där vi kan växa och vara trygga.

En röd tråd i Stina Petterssons arbete är försök att fånga fragment av den kommunikation som sker genom tid och rum, ibland via en text, och att gestalta det som sker i den förskjutning som tiden ger. Verken söker efter de parallella historier som löper längs med de berättelser vi får höra. De skulle också kunna vara försök att med språk gestalta det som inte språket kan förmedla. Att genom språk som inte räcker till hitta fram till någon annan.

 

Stina Pettersson tog examen från Umeå Konsthögskola 2004 och är idag verksam i Göteborg.

www.stinapettersson.se

– – – – – – – – English – – – – – – – – –
Mitt i en mening

Feb 24 – March 18
Opening February 24,  7-10 pm
Performance and artist talk at 8 pm (be on time, it starts exactly on the hour)
Opening hours during the period: Tues-Sat 12-4 pm

Within the name Mitt i en mening (In the middle of a sentence / meaning ) Stina Pettersson shows some of her separat works from 2008 to 2015 together in one exhibition: installations, booklets, posters and performance.

In all of her work she uses both text as material, and as the standing point of the piece.

Earlier she worked with sculpture and video, and you can see the continuation of working with space and movement in her work with text. She often uses repetition to find a shape and to create a rhythm. Her interest lies within what´s in the margin between two different shapes, fields, places or conditions. She tries to find the one spot where something transforms to something else.

In Mitt i en mening, she shows among others the piece Tappad plats – Ruderatmarkens funna flora (2015). This work is made as a classical botanical poster with plants picked at a so called Wasteland or Sloap (Space left over in planning). A Wasteland in a city is a place which has been used by man, but no longer has any special purpose. It can be a favorable place for plants and animals that don’t exist together in any other environment. It can also result in actions by mankind that there aren’t any other place for in society. The poster says something about what we value and who decides what’s valuable. And about the importance of finding a place were you are able to grow and to feel safe.

Stina Petterssons try to capture fragmentation of the communication made through time and space between the writer and the reader, and to give shape of the shifting in the text that is made thru time. The pieces seek to find the untold stories that runs next to the stories we get to hear. The pieces could also be an attempt to, by using text, to communicate what the text fail to say, an attempt to reach someone else within a language that fail to fulfill the things that aims to be said.

Stina Pettersson finished her MFA from Umeå Academy of Fine Arts in 2004, today she lives and works in Göteborg.

www.stinapettersson.se

 

Comments are closed.