Annika Larsson

Annika Larsson
 

Annika Larsson är 48 år och verksam och bosatt i Berlin. “Jag är Berlin. I min bostad och ateljé och fixar och umgås med de jag kan, och funderar, som många andra…på virus och vad de kan lära oss. ”

”Jag jobbar huvudsakligen med rörlig bild men även med performance. I centrum står frågor om rörelse, affekt, kropp och visualitet och deras förhållande till makt och kunskap.

 

 

 

Titel: Where Have You Gone?”

Animation

 

 

 

Annika Larsson “Danse Macabre”

Annika Larsson “Danse Macabre” (pågående arbete) med Margret Thatcher Queen of Soho, Liv Fontaine, Samir Kennedy, Sue-Gives-a-Fuck, Taylor & Vincent, m.fl. Med stöd från Vetenskapsrådet.

 

 

 

 

Annika Larsson / Satch Hoyt – sonic visions of a utopian planet through Sun Ra’s incantation “Its After the End of the World”. With Felix Gebhard, electric guitar and synthesizer, Ni Fan, percussion, Satch Hoyt, percussion, flute, and voice, Annika Larsson, voice and image. Performed at ENCORES – music on recurrence, redundancy and surplus curated by Augustin Maurs at Teatro Goldoni, Venice 2019. Developed with support from the Swedish Research Council.

Annika Larsson lämnar oss med frågan “Det är efter världens undergång, vet du inte det ännu?”