Supermarket Art Fair: Ulla Thögersen

4 – 7 april 2019

Under Supermarket 2019 har vi valt att ställa ut Ulla Thögersen – en konstnär som bor och arbetar i Umeå.

Ulla Thögersen är årsbarn med den svenska socialdemokratiska kampanjen ”Gärna en medalj, men först en rejäl pension”. Detta är också ingången till den serie handbroderier som Ulla ställer ut. Genom arbetet vill Ulla belysa den prekära arbetsgruppen i samhället som kvinnor och konstnärer ofta tillhör, där de ekonomiska resurserna är osäkra och ofta knappa. I ett samhälle med allt högre tempo kan det tidskrävande handarbetet ses som ett ställningstagande mot denna utveckling.

Tidigare har Ulla deltagit i bla Survivalkitfestivalen där hon jobbade hon med att påvisa möjligheter ”visa på de gratis tillgångar som finns. Hur man kan göra en dygd av nöden. ” medan arbetena som vi ställer ut under Supermarket ser vi som en fortsatt kommentar på samhällets ekonomiska fördelning.

english

Galleri Verkligheten is proud to exhibit Ulla Thögersen(b. 1958) during Supermarket 2019, Ulla lives and works in Umeå.

Ulla Thögersen is the same age as the Swedish Social Democratic campaign ”Happy for a medal, but first a solid pension”. This is also the entrance to the series of hand embroideries that Ulla exhibits. Through the work, Ulla wants to highlight the precarious working group in society that women and artists often belong to, where the financial resources are uncertain and often scarce. In an increasingly fast-paced society, the time-consuming needlework can be seen as a form of resistance against this development.

Previously, Ulla has participated in, among others, the Survival kit Festival where she worked with demonstrating opportunities ”How to make a virtue of necessity. “ The works that we exhibit under Supermarket we see as a continued comment on the economic distribution of society.