Liva Isakson Lundin – Bonds

11 jan – 2 feb 2019
Vernissage fredag 11 januari 19:00

Mina skulpturer, installationer och teckningar har sin utgångspunkt i experiment runt materials specifika egenskaper och motstånd. Verkens komponenter mäter sina krafter i motstridiga system för att hållas upp eller fast. De ingår i fysiska och känslomässiga relationer där de begränsar, riskerar, formar och förstör.

På Galleri Verkligheten kommer jag att visa två skulpturgrupper som på olika sätt förhåller sig till balans, spänning och kontroll. I Vibrissae (2014) bärs vassa svajiga stålformer av fågelfjädrar vars tunna fjun formar sig kring väggens skrovligheter. De spjärnar emot rummets stabilitet likt lyssnande och kännande tentakel-gestalter eller spända bågar. I Peel, Shear, Tensile (2018) utmanas och bromsas det ömtåliga glaset av silikonets seghet. De tunna hinnorna är på väg att dras bort som en skyddsfilm från de fallande planen, men rörelsen har pausats i fyra positioner på gränsen till kollaps.

I utställningen finns också teckningar utspridda över rummen. Skulpturerna och teckningarna befinner sig i olika dimensioner av samma bildvärld som smälter samman i min arbetsprocess. Teckningarnas flyktiga pasteller fixerar, synliggör och döljer varandra i lager på lager av fett och torrt. De skulpturala konstruktionernas logik löses upp i en drömlik formlöshet.

/Liva Isakson Lundin

Liva Isakson Lundin är född 1990 och är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Idag bor och arbetar hon i Stockholm.

——

My sculptures, installations and drawings have their starting point in experiments with materials specific properties and resistance. The works are built up by conflicting systems that keep them held or bound. The components enter into physical and emotional relations that limit, reshape and tear.

During the exhibition at Galleri Verkligheten, I will be showing two groups of sculptures that in different ways relate to balance, tension and control. In Vibrissae (2014) sharp swaying forms of steel are carried by bird feathers whose thin structure merges with the texture of the wall. Like sentient and listening tentacle-figures, or flexed bows, they struggle against the stability of the room. In Peel, Shear, Tensile (2018) fragile glass is stopped in its fall by and saved by the silicone. The thin coatings are on their way to slowly being peeled off, like protective film, from the falling planes but their movement has been paused in four positions on the verge of collapse.

There are also drawings spread across the rooms in the exhibition. The sculptures and drawings exist in different dimensions of the same imagery that are fused together in my working progress. The fleeing pastels in the drawings fixate, clarify and conceal each other in layerings of oiliness and dryness. The logic of the sculptural constructions is dissolved in a dreamlike formlessness.

/Liva Isakson Lundin

Liva Isakson Lundin is born 1990 and educated at the Royal Institute of Art in Stockholm. She is currently living and working in Stockholm.

Translation by Alexander Lindskog