Flanörens Alfabet – Tania Ezpeleta Dahlin

Flanörens Alfabet – Tania Ezpeleta Dahlin
2022.08.12 – 2022.08.27

Flanörens Alfabet

Tania Ezpeleta Dahlin

 

Verkligheten är glada att under augusti få visa Tania Ezpeleta Dahlins utställning Flanörens Alfabet! Utställningen har vernissage fredagen den 12e augusti klockan 19-22! Under vernissagen är det konstnärssamtal 19:30.

Utställningen avslutas med en finissage den 27e augusti. Det kommer att bli musik, mat, performance, läsningar, med mera. Mer info kommer!

Verklighetens öppettider är tisdag-lördag klockan 12-16. 

Varmt välkomna!

 


 

 

Flanörens Alfabet

 

Tanias arbete består utav lösa fragmenterande delar som tillsammans skapar ett större verk. Hon arbetar med flera material såsom fotografi, textil, trä, plast, brons, stål, gips, glas och funna objekt.

I verket Flanörens Alfabet använder sig konstnären av den historiskt litterära figuren Flanören som en metafor för blickens möte med det digitala landskapet. Likt Flanörens planlösa strosande i staden möter blicken varje dag tusentals bilder. Vart hamnar alla dessa bilder och vad händer när de blandas samman med de egna erfarenheterna.

 

 


2022.08.12 – 2022.08.27

The Flaneur’s Alphabet

Tania Ezpeleta Dahlin

 

Verkligheten proudly presents the exhibition The Flaneur’s Alphabet by Tania Ezpeleta Dahlin. The opening will take place the 12th of August 19:00-22:00! On the opening Tania Ezpeleta Dahlin will present the exhibition at 19:30.

The exhibition will then be open until the 27th of August, and will end with a finissage with music, performance, readings, food and more, from 15:00 until late. More info will come!

Verkligheten’s opening hours are Tuesday-Saturday, 12:00-16:00.

Warmly welcome!

 


 

 

The Flaneur’s Alphabet

 

Tania’s work consists of loose and fragmentized parts that coalesce into a larger work of art. She uses a range of different materials such as photography, textile, wood, plastic, bronze, cast, glass and found objects.

In the Flaneur’s Alphabet, the artist utilizes the historic literary figure of the Flaneur as a metaphor for how the gaze interacts with the digital landscape surrounding us. Similarly to how the Flaneur wanders the city aimlessly, the gaze encounters thousands of images. Where do all these images end up and what happens when they blend together with our individual experiences.