Galleri BOX presenterar: Ellis Eden, Retrospektiv

Galleri BOX presenterar: Ellis Eden, Retrospektiv

 

 

2020.09.11 – 2020.10.03

Galleri BOX med utställningen Ellis Eden, ett retrospektiv

Galleri BOX styrelse kan med stolthet presentera ett urval ur Ellis Edens konstnärsliv i detta gästspel på Verkligheten, hösten 2020. Utställningen ger en överblick och lyfter en hittills förbisedd, stundtals komplicerad, ständigt skapande konsthistorisk figurs livsverk. Vi har valt ut ett antal verk som vi hoppas kunna ge betraktaren en bild av det sökande, skapande och rotlösa, inte bara hos Eden utan också i oss alla.

Eden föddes i Göteborg, inledde sin konstnärsbana vid 18 års ålder och var aktivt skapande ända tills sin bortgång i Umeå under tidiga hösten 2019. Eden lämnar efter sig ett mångfacetterat och spretigt konstnärskap som i tvära kast alltid höll sig à jour gentemot sin alldeles egna aktualitet och inre logik.

Ordet spretig betecknar något taggigt och snårigt, som växer yvigt åt alla håll. Inom konstvärlden blir ordet flitigt använt, men då ofta som negativt omdöme kring ett mindre väl utfört arbete. Sedan konceptkonstens intåg under det tidiga 60-talet har den röda tråden kommit att bli bland de mest primära verktygen när det kommer till att läsa och förstå konst. Detta påbjuder konstnärer att vara långsiktigt trogen sina materialval, formspråk och tematiska ramverk. De som väljer motsatsen, det spretiga, riskerar lätt att flyta ut i konstvärldens marginaler.

Men spretigt är just vad Edens arbete är. Ett märkligt konstnärskap och ett märkligt liv. En krokig stig fylld av ett otal snirkliga sidospår och parallella leder. Ett maniskt skapande fixerat på att inte fastna, utan ständigt röra sig mot ny och outforskad terräng.

Inför utställningen på Verkligheten ställdes BOX inför en mängd trängande frågor så som:

Hur visar man på de sammanhang, i och utanför konstnären själv, som sätter till synes disparata verk i meningsfull relation till varandra och till den tid i vilken de kommit till?

Vad kan ett retrospektiv, där den konstnärliga identiteten utgör själva kontexten för en spretig samling verk, egentligen berätta om ett konstnärskap och ett liv?

Hur sorterar och väljer man i en mångfald av verk för att ge betraktaren en förståelse för ett livslångt skapande? Och hur gör man det tillsammans?

Marcus Appelberg, Dorna Aslanzadeh, Joel Danielsson, Rickard Eklund, Kim Johansson, Daniel Josefsson, Gustav Lejelind, Anna Liljedal, Alexandra Nyman, Tove Posselt, Sarah Schmidt och Ellen Skafvenstedt (Galleri BOX styrelse)