Halvfabrikat

Halvfabrikat

 

 

2021.03.26 – 2021.04.03

Kandidattvåorna vid Umeå Konsthögskola  med utställningen Halvfabrikat

 

— Processad fisk i fyrkanter, halvvägs mellan natur och det konstruerade, halvvägs mot målet att bli uppäten, skörhet satt i system, organiska beståndsdelar som vi bygger, som vi tillagar och därefter konsumerar, från start till mål i evig loop, nära oss själva, vi ser bilden av detta i våra kök, i våra hem.

Verken i utställningen samlas under titeln Halvfabrikat, ett ord som indirekt syftar på mötet mellan människan och det icke-mänskliga. Termen icke-människa refererar direkt till naturen (flora, fauna och deras komplexa ekosystem) men också till teknologin likaså minnet och det utomkroppsliga. Detta intima mötet sker varje dag inom ramarna för produktion och konsumtion och synliggör skiljelinjen mellan världen vi lever i och den vi lever utav.

Medverkande i utställningen Halvfabrikat är Umeå Konsthögskolas andra års elever:

Amira Al-Rayes, Ida Boman, Josefine Borgström, Simon Danielsson, Jonna Iversen, William Jernberg, Dani Liljedahl, Juni Liv Uma, Miranda Monauti, Viktor Nilsson, Kajsa Poidnak, Janina Renström, Moa Ryman, Savannah Sundström, Catja Tonberg.

 


 


Visning av utställningen Halvfabrikat i huvudbyggnaden.

Visning av utställningen Halvfabrikat i gårdshuset.