Jenny Käll – Angående då det smälter samman, orienteringar med stöd från trädhöjder, där och undertiden, och fyra ben i marken

Jenny Käll – Angående då det smälter samman, orienteringar med stöd från trädhöjder, där och undertiden, och fyra ben i marken

22 februari och 16 mars 2019


(foto: Mattias Olofsson)

Brunnen och grottan
I takt med isen i skarven där kroppen och marken möts
Luftvärmepump
Inverterad
Föreställning av/med Påfågelsögat
Reflektionsyta
Drömmar i tält
I relation till lod och vattenpass
I form av skuggor
Vingliga tillstånd
Och barken brinner bra

Jenny Käll(f.1988) arbetar i en materialdriven praktik med förklädnader, lager och transformation. I en poetisk lek på gränsen mellan objekt och kropp, figurativt och abstrakt, beständigt och flyktigt, tillåts olika material sömlöst övergå i varandra. Som betraktare leds man in i en värld av sinnlig närvaro där inte minst språket och titlarna spelar en avgörande roll. I utställningen
”Angående orienteringsstöd i form av trädhöjd, då det smälter samman, där och undertiden och med fyra ben i marken” visas verk som arbetats fram under en vistelse i en sommarstuga under vintertid.

…………………………………………………………

Angående då det smälter samman, orienteringar med stöd från trädhöjder, där och undertiden, och fyra ben i marken(Regarding when it blends together, orientations with support from tree heights, there and meanwhile, and four legs on the ground)

The well and the cave

In step with the ice in the gap where the body and the ground meet

Heat pump

Inverted

Performance by/with peacock butterfly

Reflection

Dreams in tents

In relation to plumb line and spirit-level

In the shape of shadows

Staggering conditions

And the bark burns well

Jenny Käll(b.1988) works in a material-driven practice with disguises, layers and transformation. In a poetic play on the border between object and body, figurative and abstract, persistence and volatility, different materials are allowed to seamlessly transition into one another. As a viewer, one is led into a world of sensual presence where not least the language and the titles play a crucial role. In the exhibition ”Angående då det smälter samman, orienteringar med stöd från trädhöjder, där och undertiden, och fyra ben i marken”, works are shown which were produced during a stay in a summer cottage during winter time.