Kalle Brolin – Jag är utan titel

Kalle Brolin – Jag är utan titel


22 nov – 14 dec 2019

Vernissage 22 nov kl. 19:00 – 22:00 med performance kl. 20:15

I utställningen ’Jag är utan titel’ presenterar Kalle Brolin sitt pågående projekt om associationer mellan kolgruvor och sockerbruk, med utgångspunkt i sin hembygd i nordvästra Skåne.

I Sverige är det endast i Skåne som det brutits stenkol i gruvor. Skåne har också haft de bästa förutsättningarna jord- och klimatmässigt för att odla sockerbetor, vilket lett till en stark etablering av sockerbruk i det skånska landskapet. Ägandet av de två industrierna har efterhand koncentrerats i privata monopol.

I videoverket ’Jag är Skåne’ blir citatet “kol var bränsle för industrierna, socker var bränsle för industriarbetarna” inledningen till ett montage av bild, film och röster från skånska kolgruvor och sockerbruk.

Filmen är en undersökning av två industrier, till synes helt olika, och av vad som kan uppstå då de kopplas ihop associativt – vilka berättelser om vår modernisering framkallas då, vilken blir den tredje bilden? En aning om det industriella, moderna sättet att tänka, arbeta, drömma och leva. Hål i landskapet, hål i tänderna. Skåningar som gräver efter kol istället för potatis.

I scenföreställningen ’Jag är Solen’ berättas om hur arbetarkulturen som uppstod runt gruvorna och bruken blev en del av arbetarrörelsens kamp, och därmed också blev intressant för bolagen att försöka ta kontroll över. En samling berättelser framförs under en dubbelprojektion av bilder i associativa par, med lager på lager av exempel från denna kamp om kulturen och dess instrumentalisering. Med på scen finns en gospelkör som backar upp berättaren. Föreställningen har framförts och filmats på bl.a. Moderna Museet i Stockholm.

Med i utställningen finns också en tidig version av en ny video-performance, ’Jag är utan titel’, som berättar om hur konstnärer vid olika tillfällen försökt utnämna slagghögar efter kolgruvor till skulptur. I videon används också slagghögen i skånska Nyvång som fallstudie när Kalle Brolin i ett eget tillägg försöker presentera åtta argument för varför en slagghög skulle kunna ses som en skulptur.