Laura Cemin

Laura Cemin
 

Laura Cemin är en 28-årig konstnär från Italien och intresserar sig för kroppen och språket som material för sin konst. Dessa ter sig poetiska i sin gestaltning och berör på djupet. 

Nedan svarar Laura Cemin  på frågan “Vad är konstens värde under en pandemi?”

 

Titel: A blank landscape

Video/skärmkoreografi, 8 min

 

 

Titel: Smaklig måltid

Performance

 

 

Laura ställer frågan “Hur rör man sig när världen ber en vara stilla?” till nästkommande konstnär, Leif Holmstrand.