Mikael Åberg – Från Sjöreds Mosse till Ullånger

english further down

9 nov – 1 dec


Välkomna på vernissage den 9 november kl 19:00.

Utgångspunkt för utställningen har varit filmen Ägget är löst av Hasse Alfredsson och Tage Danielsson. Och i synnerhet en sekvens där Huvudrollsinnehavarens far kastar sonen (Gösta Ekman) i en liten tjärn som heter Sjöreds Mosse. Sonen som inte kan simma, tar sig inte upp ur tjärnen men drunknar inte heller då han precis nuddar botten och flyter med huvudet precis ovan vattenytan. Så småningom anpassar han sig till sjön, blir inkapslad i alger och sjögräs som håller honom varm, han äter småorganismer från tjärnen och blir kvar där över vintern tills han genom en storm spolas upp på land ett år senare.

Mikael Åberg har länge fascinerats av just den här filmsekvensen och haft den i sitt bakhuvudet under en längre tid, när hans arbeten sedan fortskrider i ateljén så tar verken över mer och mer, de får egna liv, som resulterar i att han hamnar i en liten by som heter Invik några kilometer utanför Ullånger.

Mikael Åberg är född 1964 och utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och verksam i Umeå.


english:

Welcome to the opening on the 9th of november at 19:00.

The starting point for the exhibition has been the movie Egg! Egg! A Hardboiled Story (Ägget är Löst) by Hasse Alfredsson and Tage Danielsson. And, in particular, a sequence in which the father of the main character throws the son (Gösta Ekman) into a small lake called Sjöred’s Mosse. The son, who can’t swim, is stuck in the lake but doesn’t drown either, as he just reaches the bottom and keeps his head just above the water surface. Eventually, he adjusts to the lake and becomes encapsulated in algae and seaweed that keep him warm. He eats small organisms from the water and stays there over the winter until he is washed ashore a year later.

Mikael Åberg has long been fascinated by this particular scene from the movie and has had it in the back of his head for a long time. As his work continues in the studio, the art works take over more and more. They start living a life of their own, resulting in them all ending up in a small harbor town ​​called Invik a few kilometers outside Ullånger.