ROXY FARHAT – STILL INTERESTED IN THIS IMAGE?

ROXY FARHAT – STILL INTERESTED IN THIS IMAGE?

 


2021.02.18 – 2021.03.12
STILL INTERESTED IN THIS IMAGE?

En utställning med Roxy Farhat
Verkligheten är stolta att presentera utställningen
Still interested in this image? av konstnären Roxy Farhat! Det blir vernissage fredagen den 18:e februari klockan 18-21! Därefter har utställningen öppet fram till den 13:e mars.

Verklighetens öppettider är tisdag-lördag klockan 12-16. 

Handsprit kommer att finnas tillgängligt i alla utställningsrum. Vänligen stanna hemma om du känner dig förkyld eller sjuk.

Varmt välkomna! 


Still interested in this image?

 

Vad gör all reklam med oss? Känner någon igen sig i de människor som visas upp för att sälja oss saker? Eller spelar det kanske ingen roll när vi alla shoppar ändå? Kort sagt: Varför är all reklam så dum?

Roxy Farhat bjuder in betraktaren till en intuitiv och absurd tolkning av hur det är att röra sig i en värld full av reklam och slogans. Många av de bilder vi möter i reklamen är hämtade från bildbanker som Shutterstock. Bildbankerna försöker fånga och förutse vilken typ av bildmaterial företag vill ha. För att kunna användas till vad som helst är uttrycken och människorna i bilderna allmänna och anonyma. För att inte kunna missförstås är gesterna överdrivna och uppskruvade. Utställningens titel kommer från ämnesraden i ett automatgenererat mail Farhat fick från Shutterstock efter att ha klickat runt bland bilbankens utbud utan att köpa något. I Farhats videoverk får modeller från bildbankerna sällskap av vänner och vänners familj, filmade med liknande uttryck. Här får gesterna ny karaktär, bortom det kommersiella sammanhanget. Där produkter och slogans hade stått i centrum finns nu… ja, vaddå? Still interested in this image?

 

 

Roxy Farhat (f. 1984, Iran) är en svensk konstnär och regissör. Hon är utbildad vid Konstfack och UCLA i Los Angeles, USA. Farhats konstnärliga praktik innefattar en rad olika uttryckssätt: performance, videokonst, musikvideos, film, med mera, där feminism, antikapitalism och absurditet är återkommande teman. Just nu arbetar hon på en långfilm, “La Société du Spectacle”, tillsammans med dokumentärfilmaren Göran Hugo Olsson.

 


 

2021.02.18 – 2021.03.12

STILL INTERESTED IN THIS IMAGE?
An exhibition with Roxy Farhat

Verkligheten proudly presents the exhibition Still interested in this image? by the artist Roxy Farhat! The opening will take place the 18th of February 18:00-21:00! The exhibition will then be open until the 13th of March.

Verkligheten’s opening hours are Tuesday-Saturday, 12:00-16:00. 

Sanitizers will be available. Please stay at home if you are sick.

Warmly welcome!

Still interested in this image?


How do ads affect us? Does anyone see themselves in the models trying to sell us things? Or perhaps it doesn’t matter since we all consume anyways? In short: Why are ads so dumb?

Roxy Farhat invites the viewer to an intuitive and absurd interpretation of what it’s like to navigate a world packed with ads and slogans. Many of the images we encounter in advertisement come from image banks such as Shutterstock. Image banks sell pictures and videos ready to use in marketing. To be able to be used for anything, the expressions and people in the pictures are general and anonymous. To avoid any misinterpretations, the gestures are exaggerated and overly excited. The title of the exhibition comes from the subject line in an automatically generated email Farhat received from Shutterstock after clicking around on their site without buying anything. In Farhat’s video works, models from the image banks are accompanied by friends and friends’ families, filmed with similar expressions. Here the gestures take on a new character, beyond the commercial context. Where products and slogans had been at the center is now… well, what? Still interested in this image?

 


Roxy Farhat (b. 1984, Iran) is a Swedish artist and director. She holds BFA from Konstfack and a New Genres MFA from UCLA in Los Angeles, USA. Farhat’s artistic practice includes a variety of expressions: performance, video art, music videos, film, and more, where feminism, anti-capitalism and absurdity are recurring themes. She is currently working on a feature film, ”La Société du Spectacle”, together with the documentary filmmaker Göran Hugo Olsson.