Sara Edström – KONSTNATT 2018

Sara Edström – KONSTNATT 2018

Kom och avsluta årets konstnatt hos oss på Galleri Verkligheten med Sara Edström från Luleå. Hon är med och driver det feministiska Galleri Syster och har nu för första gången i livet tagit klivet från bildkonsten och in i musiken. Musik som hon kallar för sina Midlife Crisis Pop Songs.

Så här säger hon själv:

Folk säger till mig, nej, du ser inte ut som att du har någon medelålderskris

Folk säger till mig, nej, du ser inte medelålders ut

Folk säger till mig, du ser mycket yngre ut än så

Men den som någonsin haft en kris vet att vi blir experter på att se glada ut

Men den som är i min ålder vet att varje sådan komplimang om att se ung ut bara är ytterligare ett bevis på att
ungdom är bättre än åldrande

Att se ung ut är bättre än att se gammal ut

Jag säger, det här är min kris

Jag säger, det här är min ålder

Jag säger, det här är min kropp

Det här är min tid

english:
Come and finish off this year Konstnatt at Verkligheten, We’re very happy to present Sara Edström from Luleå. She is an artist and part of running the feminist Gallery Syster and has now taken the step from the visual arts and into the music for the first time in life.
Music she calls for her Midlife Crisis Pop Songs.

Here’s how she says:

People tell me, no, you do not look like you have any middle age crisis

People say to me, no, you do not look middle-aged

People tell me you look much younger than that

But anyone who has ever had a crisis knows that we are becoming experts looking happy

But the one who is at my age knows that any such compliment to look young is just another proof that
Youth is better than aging

Looking young is better than looking old

I say this is my crisis

I say, this is my age

I say this is my body

This is my time

http://www.saraedstrom.se/
https://soundcloud.com/user-83675423
https://vimeo.com/saraedstrom