Survival Kit 2014


Survival Kit var en unik konsthändelse i Umeås historia med 30 deltagande konstnärer och ungefär lika många andra inbjudna i form av musiker, författare, aktivister, forskare, svampodlare, m fl.

Vi ville få besökarna att utmana sina sinnen och reflektera kring vår samtid och möjliga framtidsscenarier. Om nya vägar att påverka utvecklingen. Om hur vi lever, förflyttar oss, verkar i och bygger ett samhälle. Samtidigt var den en plats för konkret och praktisk handling för att t ex undersöka vilken mat som produceras runt Umeå i verket ”Umeå Skafferi”, eller genom att arbeta med den urbana miljön i omvandlingen av Verklighetens “parkeringsplats” till en grön allmänning för odling och rekreation.

Mer om festivalen på survivalkitfestival.se