Tillgänglighet


Vy mot vår gårdsplan (Foto: Mattias Olofsson)

Verkligheten vill att alla ska ha möjligheten att ta del av det vi visar. Vi har en stor asfalterad innergård där man tillfälligt kan parkera vi behov med ett parkeringstillstånd.

Till Gårdshuset tar man sig in med t.ex. barnvagn, rullstol, permobil, rullator. Här har vi oftast en del av vår utställningsverksamhet men vi förlägger också workshops, föreläsningar och andra publika arrangemang i detta utrymme.

Huvudbyggnaden med två gallerirum på två olika våningsplan, har fyra trappsteg för att ta sig till första utställningsrummet. Till andra våningen kommer man via en trappa med 21 trappsteg, ledstång finns att hålla i. Mikrofoner används oftast vid konstnärssamtal och dylikt, för god hörbarhet.

Planeringen av verksamheten tar generellt hänsyn till våra besökares olika behov, vi har i största möjliga mån god belysning och ljudkvalité i galleriet som tar hänsyn till både konstens och besökarnas krav. Vi lägger i hög utsträckning konstnärssamtal eller andra publika framträdanden i Gårdshuset och har möjlighet att skapa en större mängd sittplatser vid längre framträdanden.

Informationen kring event ges både på svenska och engelska. Punktskrift går att få vid behov. Vi som jobbar på galleriet berättar gärna om vår verksamhet, utställningar och event. Vi nås på galleriets telefon, via e-post eller besök på vår fysiska adress under galleriets öppettider eller överenskommelse.


Detaljbild på vår gårdsplan (Foto: Mattias Olofsson)