BOKA

På grund av smittorisken vid större samlingar har vi några försiktighetsåtergärder som vi uppmuntrar våra besökare att följa och respektera.

  • Handsprit kommer att finnas i alla utställningsrum.
  • Max 3 personer i utställningen per besök .
  • Besöken är tidsbegränsade till max en timma.
  • Våra öppettider fortsätter vara från klockan 12:00 till 16:00 med undantaget att vi endast har öppet tisdagar, onsdagar, torsdagar, fredagar och lördagar.
  • För att kunna besöka galleriet är det viktigt att du/ni bokar in dig/er. Detta görs här.