Om Verkligheten

VERKLIGHETEN välkomnar den samtida konsten i dess många skiftande uttryck. Vi blandar etablerat och oetablerat, lokalt med internationellt och välkomnar experimentella initiativ. Vi bjuder även in till samtal, föreläsningar och samarbeten med andra aktörer.
Våra utställningar är skapade av konstnärer som antingen bjudits in, eller ansökt om att få ha en utställning hos oss. Verkligheten drivs sedan starten 2001, som en icke-kommersiell förening och dess styrelse består av konstnärer bosatta i/kring Umeå.

Vi är nyfikna och öppna för samarbeten med alla aktörer. Som konstnär, individ, grupp, lokalt eller internationellt verksam, är du välkommen att när som helst under året lämna in utställningsförslag och andra idéer. Likaså om du har annan erfarenhet som du tror kan passa in som ett samarbete i vårat program.

Under utställningar har vi normalt öppet tisdag–lördag 12–16. Tack vare våra finansiärer har vi avgiftsfritt inträde för ordinarie verksamhet och kan ge våra kontorister/tekniker, konstnärer och andra inbjudna skälig ersättning för sitt arbete.

Verklighetens Pris

I Sverige finns 5 konsthögskolor fördelade på fyra orter, varav Konsthögskolan i Umeå är en av dem. Den huvudsakliga utbildningen utgörs av ett tre-årigt BA-program och ett två-årigt MA-program (som förutsätter BA-examen). Vid varje MA-examen har Konsthögskolan i Umeå som tradition att genomföra en grupputställning på det välrenommerade Bildmuseet i Umeå. Med den utställningen som central utgångspunkt, så utser Verklighetens styrelse en årlig pristagare, som erhåller en separatutställning i Verklighetens lokaler under kommande verksamhetsår. Utöver sedvanliga ersättningar som samtliga utställare har hos oss, tilldelas pristagaren även en materialbudget om 10 000 SEK.

Styrelse

Styrelsen tar alla övergripande beslut kring verksamheten, inklusive framtida utställare och andra evenemang, liksom mottagaren av Verklighetens Pris.

Vi uppmuntrar regelbundet studenter som examinerar vid Konsthögskolan att söka medlemssakap i vår förening. Ibland ser vi även särskilda skäl till att bjuda in andra lokala konstnärer till att söka.

I styrelsen ingår för närvarande:
Gerd Aurell, Fanny Carinasdotter, Ida Hansson, Mattias Olofsson, Mia Rogersdotter Olofsson, Alexander Svartvatten, Sandra Wasara-Hammare, Helena Wikström, Simon Gran Danielsson

Vill du ställa ut i Verkligheten?

Styrelsen för Verkligheten tittar igenom ansökningar två gånger om året, en gång på hösten och en gång på våren. Vi har för närvarande ingen deadline för ansökningar. För att ansöka, skriv och berätta vem du är och vad du vill visa hos oss/i vår regi.
Bifoga arbetsprover, portfolio, länk till hemsida och liknande. Skicka gärna din ansökan som en pdf – är den stor, dvs mer än 3 mb – använd gärna en fildelningstjänst som Dropbox.
Vi eftersträvar att ge alla sökanden ett svar, men kan ibland inte garantera detta p g a hög arbetsbelastning.

Välkommen med din ansökan till: info (at) verkligheten . net eller skicka den med post:
Galleri Verkligheten, Pilgatan 16, 903 31 Umeå

Finansiering

Verklighetens verksamhet finansieras genom stöd från Statens Kulturråd, Umeå Kommun och Region Västerbotten. Det ger en solid ekonomisk bas för att genomföra ett reguljärt program, 9 månader för varje år. Det möjliggjör intressanta samarbeten, att vi inte behöver ta inträde och inte behöver bedöma ansökningar från konstnärer eller övriga vi bjuder in efter en strikt kommersiell måttstock. Vi tar därför heller inget betalt i form av provision av sålda konstverk.

Det skapar givetvis en otroligt bra grund för det experimentella, för att konstnärer ska våga ta sats och uttrycka vad de känner, utan att begränsas allt för mycket av en ekonomisk svångrem. Inte minst kan vi även ge alla konstnärer som vi arbetar med, skälig ersättning för sitt arbete, för transporter, resor och boende.

Vi är djupt tacksamma för detta och vet med oss att vi är lyckligt lottade – få platser i världen erbjuder sådana möjligheter. Just av den anledningen är det extra viktigt av påtala.

Ansvar

Verkligheten är bekymrad över den situation som mänskligheten, ja hela planeten befinner sig i. Det var en av de huvudsakliga anledningarna till att vi under 2014 arrangerade en hel festival för att få upp de stora ödesfrågorna på agendan. Läs mer om den och andra milstolpar nedan.

Utöver det viktiga sociala arbetet med att upprätthålla ett pågående samtal via konstnärliga projekt, utställningar och föreläsningar, så strävar vi efter att minska vårat ekologiska fotavtryck, för att göra så liten skada som möjligt på planeten. Allt avfall minimeras och överflödigt byggmaterial överlåts till andra kulturföreningar. Det som kvarstår sorteras och lämnas till återvinning.

Personresor inrikes görs i första hand med tåg och buss. Endast längre distanser sker med flyg. Lokala transporter sker med egen cykel eller cykeltransportföretag innan bil/lastbil kommer i fråga.
Vår organisation må vara liten, men varje steg räknas! Vi uppmuntrar dig och din organisation att följa bland våra fotspår mot en mer hållbar värld.

Survival Kit

Survival Kit var en unik konsthändelse i Umeås historia med 30 deltagande kosntnärer och ungefär lika många andra inbjudna i form av musiker, författare, aktivister, forskare, svampodlare, m fl.
Vi ville få besökarna att utmana sina sinnen och reflektera kring vår samtid och möjliga framtidsscenarier. Om nya vägar att påverka utvecklingen. Om hur vi lever, förflyttar oss, verkar i och bygger ett samhälle. Samtidigt var den en plats för konkret och praktisk handling för att t ex undersöka vilken mat som produceras runt Umeå i verket ”Umeå Skafferi”, eller genom att arbeta med den urbana miljön i omvandlingen av Verklighetens ”parkeringsplats” till en grön allmänning för odling och rekreation.
Mer om festivalen

Get To Work

Mer info kommer.

Våra lokaler

Vi har två byggnader: En huvudbyggnad i två plan och en enplansbyggnad – Gårdhuset. Utöver det en gårdsplan och Skafferiet/Skjulet.

Huvudbyggnaden är uppvärmd, har toalett, kontor och en pryttelbutik.
Gårdshuset har den största utställningsytan, är något ruffigare och är svårare att värma upp. Skafferiet är platsen för utomhusevenemang. Vi har bord och bänkar, pizzaugn och en inglasad skafferidel.

Dela / Share